Category Archives: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 giúp doanh nghiệp:

  • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng khi đạt được chứng nhận ISO 14001:2015;
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường;
  • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh;
  • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, mức sử dụng năng lượng; giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý; Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường;
  • Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;
  • Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên;
  • Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường;
  • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.
0984986457
Zalo