Category Archives: Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam. Các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế. Giúp doanh nghiệp:

– Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường. Với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;

– Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia. Tạo cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới;

– Chứng nhận sản phẩm giúp có được niềm tin của khách hàng. Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.