Đào tạo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ đào tạo ISO 22000:2018

  • Đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm
  • Đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 22000:2018
  • Các nguyên tắc HACCP
  • Đào tạo đánh giá nội bộ chuyên nghiệp
  • Tư vấn cách bố trí khu sản xuất theo nguyên tắc 1 chiều
  • Phân tích, kiểm soát các mối nguy
  • Các chương trình tiên quyết GMP, SSOP…
  • Hoàn thiện quy trình kiểm soát các công đoạn.

Đối tượng

Tiêu chuẩn ISO 22000 này cho phép bất kỳ tổ chức nào, kể cả các tổ chức nhỏ và / hoặc kém phát triển (ví dụ: trang trại nhỏ, nhà phân phối đóng gói nhỏ, cửa hàng bán lẻ nhỏ hoặc cửa hàng dịch vụ thực phẩm) triển khai các yếu tố được phát triển bên ngoài trong FSMS của họ. Các nguồn lực bên trong và / hoặc bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018/HACCP
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018/HACCP

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo