1thegioi.vn Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá tăng trưởng ấn tượng!

Năm 2020, Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá đạt mức tăng trưởng ấn tượng. TS Nguyễn Văn Lạng – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá khẳng định mục tiêu đưa Viện tham gia vào “làng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam”.

Click để xem!

0984986457
Zalo