Tại sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn chứng nhận và công bố hợp chuẩn sản phẩm hàng hóa?

Công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa là một hoạt động tự nguyện. Đó là việc doanh nghiệp tự công bố sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Mặc dù là tự nguyện; nhưng ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn bởi các lý do:

Việc công bố chất lượng sản phẩm sẽ mang lại các lợi ích:

– Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường; với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia; khu vực hay quốc tế;

– Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia; có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới;

– Có được niềm tin của khách hàng; thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Muốn công bố hợp chuẩn, doanh nghiệp cần phải làm gì?

  1. Đối tượng công bố hợp chuẩn

Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng.

  1. Căn cứ của việc công bố hợp chuẩn

– Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận thực hiện (Giấy chứng nhận hợp chuẩn) hoặc

– Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp công bố hợp chuẩn.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm.

Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn

Việc đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn do tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoặc doanh nghiệp công bố sự phù hợp thực hiện. Phương thức đánh giá sự phù hơp với tiêu chuẩn do tổ chức chứng nhận hoặc do doanh nghiệp công bố tự lựa chọn.

Dấu hợp chuẩn

Dấu hợp chuẩn là sự chứng minh cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận cấp; dấu này đã đăng ký quy định về hình dạng, kết cấu, cách thể hiện và sử dụng.

Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn

Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nơi doanh nghiệp sản xuất hoặc đăng ký doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận và công bố hợp chuẩn sản phẩm hàng hóa, liên hệ với VPQI để được hỗ trợ.

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

0984986457
Zalo