Thử nghiệm sản phẩm dệt may

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm dệt may nhanh chóng, tin cậy; giúp khách hàng tiếp cận thị trường và giảm rủi ro trong kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá được mức độ đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan Quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn, hiệu suất và phát triển bền vững.

Phòng thí nghiệm của VPQI được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;  Chúng tôi được Bộ Công thương chỉ định thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với sản phẩm dệt may; Quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quy định kỹ thuật theo quy chuẩn sản phẩm dệt may:

  • Mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt: Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:

TT

Nhóm sản phẩm dệt may Mức giới hạn tối đa (mg/kg)

1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

  • Mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo: Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT

Liên hệ với chúng tôi để các sản phẩm dệt may của quý vị được thử nghiệm, chứng nhận hơp quy đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước!

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

0984986457
Zalo