HỆ THỐNG TRUY XUẤT CHỨNG NHẬN/CERTIFICATION TRACEABILITY SYSTEM

Điền mã truy xuất vào ô dưới đây để truy xuất tình trạng hiệu lực của chứng nhận

               Quý khách hàng muốn truy xuất hiệu lực của giấy chứng nhận vui lòng nhập thông tin theo hướng dẫn như sau:

               [số giấy chứng nhận]-[ngày cấp chứng nhận]