VPQI Chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi cho Công ty CP Công nghệ Sinh học C&C

Ngày 03/03/2020; Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cấp chứng chỉ hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; được sản xuất bởi Công ty CP Công nghệ Sinh học C&C.

Thực tiễn hoạt động chứng nhận tại doanh nghiệp

Nhận thức rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật; trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng là các hộ nuôi trồng; người tiêu dùng các sản phẩm từ thuỷ sản. Ngay khi thông tư được ban hành cuối năm 2019; Công ty đã mời chuyên gia của Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá đến tham quan nhà máy từ đó có những góp ý; điều chỉnh nâng cao chất lượng; hiệu quả hoạt động sản xuất.

Chuyên gia VPQI tham quan nhà máy sản xuất sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản tại cơ sở (ảnh VPQI)

Ngày 20/02/2020; VPQI tiến hành quá trình thẩm xét hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và lấy mẫu các sản phẩm để thử nghiệm (đánh giá sự phù hợp theo phương thức 1).

Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu theo quy chuẩn; VPQI ra quyết định cấp chứng chỉ hợp quy cho các sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT). Không dừng lại ở đó; VPQI đã hướng dẫn công ty chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy với Sở NN&PTNT và thực hiện đăng ký thông tin danh mục thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu thông trên thị trường tại Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuỷ sản.

Tuân thủ quy định của pháp luật, gia tăng giá trị thương hiệu

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được chứng nhận hợp quy theo các quy định mới nhất; Công ty CP Công nghệ Sinh học C&C sẽ cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng; an toàn góp phần giúp bà con nuôi trồng thuỷ sản tăng năng suất; hiệu quả, góp phần thúc đẩy ngành thuỷ sản phát triển…

      [Ngày 07 tháng 8 năm 2019; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất; nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-2: 2019/BNNTPNT)]

0984986457
Zalo