Category Archives: Đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

  • Thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận là 03 tháng
  • Nếu sau 03 tháng, khách hàng vẫn không có hành động khắc phục phù hợp thì giấy chứng nhận sẽ bị hủy bỏ và thông báo đến các cơ quan liên quan.
0984986457
Zalo