HỢP QUY SẢN PHẨM KEO DÁN GỖ

Kể từ ngày 01/07/2019, các sản phẩm keo dán gỗ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận, công bố hợp quy và ghi nhãn theo QCVN 03-01:2018/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ.

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT – Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ tải về tại đây

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật trong quy chuẩn dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận.

  1. Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

* Phương thức 5:

– Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (Nghĩa là: nhà sản xuất trước khi chứng nhận hợp quy keo dán gỗ phải có chứng chỉ ISO 9001).

– Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

* Phương thức 7:

– Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm.

– Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

  1. Đánh giá giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được vượt quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

VPQI là đơn vị được Bộ NNPTNT chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ, đồng thời phòng thử nghiệm được chỉ định hoạt động thử nghiệm keo dán gỗ phục vụ quản lý nhà nước luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chứng nhận của quý khách hàng !

Năng lực chứng nhận xem tại đây!

Năng lực thử nghiệm xem tại đây!

Quy trình chứng nhận của VPQI:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ với VPQI

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: Tiến hành đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm:

– Đánh giá, cấp chứng chỉ ISO 9001 (Trong trường hợp khách hàng chưa có chứng chỉ ISO 9001) và lấy mẫu để thử nghiệm (theo phương thức 5)

hoặc

– Xem xét cảm quan sản phẩm, đánh giá hồ sơ lô hàng kết hợp lấy mẫu để thử nghiệm (Theo phương thức 7)

Bước 4: VPQI cấp chứng chỉ hợp quy; Hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu hợp quy (CR), ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ

Bước 5: VPQI hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và cách thức công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp các tỉnh, thành phố.

Kết luận:

Sau khi được VPQI chứng nhận hợp quy cho sản phẩm và hướng dẫn công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khách hàng hoàn toàn yên tâm lưu hành sản phẩm keo dán gỗ trên thị trường.

Trên đây là những thông tin về việc chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ, nếu quý khách hàng cần chứng nhận hợp quy hoặc tư vấn hợp quy hãy liên hệ:

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0969.03.04.09

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

Có thể bạn quan tâm