Category Archives: Hợp quy sản phẩm

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa được các Bộ, Ngành chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm:

  • Bộ Công thương chỉ định chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định chứng nhận hợp quy keo dán gỗ, chỉ định thử nghiệm keo dán gỗ
  • Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục thủy sản cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản