Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO 17025:2017

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 17025:2017 cho phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn. Chúng tôi đồng hành cùng quý vị đến khi phòng thí nghiệm hoặc hiệu chuẩn được công nhận!

Các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn cần được tư vấn ISO 17025:2017

– Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm hóa học cho các nền mẫu thực phẩm; mỹ phẩm, hóa dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

– Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm sinh học (vi sinh) cho các nền mẫu thực phẩm; mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

– Các phòng thử nghiệm/kiểm nghiệm dược phẩm;

– Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cơ lý cho các nền mẫu sắt thép, cơ khí; vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng;

– Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cho các nền mẫu thiết bị điện và điện tử

– Các phòng thử nghiệm không phá hủy cho kết cấu xây dựng, cầu đường, giao thông…

– Các phòng hiệu chuẩn, phòng đo lường phục vụ mục đích đo lường và hiệu chuẩn các dụng cụ đo; các trang thiết bị đo lường.

Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO 17025:2017
Tầm quan trọng của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn được công nhận
0984986457
Zalo