Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ tư vấn phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO 17025:2017. Chúng tôi đồng hành cùng quý vị đến khi phòng thí nghiệm hoặc hiệu chuẩn được công nhận!

Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO 17025:2017
Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017

Có thể bạn quan tâm