Category Archives: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 áp dụng chuyên cho các lĩnh vực: sản xuất; thi công; xây dựng, thương mại; dịch vụ, vận tải, logistics, phân phối và bán lẻ; hoạt động nghiên cứu và phát triển; hành chính công.v.v…

ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp:

  • Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng; yêu cầu luật định và chế định hiện hành.
  • Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
  • Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
  • Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
  • Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như: hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp); CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng).
0984986457
Zalo