HỢP QUY THỨC ĂN THUỶ SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NTTS

       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản và Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, tất cả các tổ chức; cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất; nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản và công bố hợp quy theo các quy chuẩn tương ứng như sau:

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (thức ăn hỗn hợp) QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (thức ăn bổ sung) QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (thức ăn tươi, sống) QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản Phần 1: Hoá chất, chế phẩm sinh học QCVN 02-32-1:2019/BNNTPNT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) QCVN 02-32-2:2020/BNNTPNT;

(Quý vị có thể tải về các quy chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất; nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, Sản phẩm xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Lưu ý: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT không áp dụng đối với các tổ chức; cá nhân tự sản xuất thức ăn tươi, thức ăn sống để sử dụng nội bộ.

CÔNG BỐ HỢP QUY

 • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả tự đánh giá hoặc Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;
 • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận hoặc giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN THỦY SẢN

 • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Thực hiện theo phương thức 1 (Thử nghiệm mẫu điển hình)
 • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Thực hiện theo phương thức 7 (Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá)

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY

Chi cục thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (bên thứ 3), hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy
 • Giấy chứng nhận hợp quy

Hiện nay, thủ tục công bố hợp quy đã được thực hiện trên dịch vụ công quốc gia (hoặc dịch vụ công của tỉnh, thành phố), thủ tục công bố lưu hành sản phẩm, cấp mã số tiếp nhận được thực hiện trên phần mềm CSDL quản lý giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của Cục Thủy sản. 

Quý doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; liên hệ với VPQI để sản phẩm được chứng nhận; hướng dẫn công bố lưu hành sản phẩm theo quy định của Nhà nước. 

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo