HỢP QUY THỨC ĂN THUỶ SẢN

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT)

(Quý vị có thể tải về các quy chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Lưu ý: QCVN 02-31-3: 2019/BNNPTNT không áp dụng đối với các Tổ chức/cá nhân tự sản xuất Thức ăn tươi, thức ăn sống để sử dụng nội bộ.

CÔNG BỐ HỢP QUY

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận hoặc giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Thực hiện theo phương thức 1 (Thử nghiệm mẫu điển hình)

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: Thực hiện theo phương thức 7 (Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá)

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (bên thứ 3):

  1. Bản công bố hợp quy thức ăn thủy sản theo mẫu quy định;
  2. Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
  3. Bản mô tả chung về sản phẩm thức ăn thủy sản.

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

  1. Bản công bố hợp quy thức ăn thủy sản theo mẫu quy định;
  2. Bản mô tả chung về sản phẩm thức ăn thủy sản;
  3. Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;
  4. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
  5. Kế hoạch giám sát định kỳ;
  6. Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Quý doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, hãy liên hệ ngay với VPQI để sản phẩm được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ đăng ký danh mục thức ăn thuỷ sản được phép lưu thông trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm