Category Archives: Chứng nhận sản phẩm

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong nước, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế:

  • Hợp quy sản phẩm dệt may
  • Hợp quy keo dán gỗ
  • Hợp quy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
  • Chứng nhận Nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn Hữu cơ
  • Chứng nhận hợp chuẩn các sản phẩm.

VPQI được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận,

VPQI được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ định,

0984986457
Zalo