ISO 9001:2015

Để thể hiện tầm nhìn chiến lược nhằm nâng cao giá trị, hình ảnh thương hiệu và đảm bảo tổ chức/doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn; các tổ chức/doanh nghiệp đều cần áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001:2015 là gì?

Là hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng. Có nhiều phương pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong một tổ chức. Tùy theo quy mô, khả năng và tình trạng của tổ chức; Hiện nay nhiều tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên Bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng là cung cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng ổn định; cải tiến liên tục kết quả thực hiện và tăng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

ISO 9001:2015 (hay gọi tắt là ISO 9001) có tên đầy đủ là Quality management system – Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

ISO 9001 là tiêu chuẩn trung tâm của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; (gồm ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng, ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu và ISO 9004 – Hệ thống quản lý chất lượng – Huớng dẫn cải tiến). ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Lợi ích của tổ chức khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  1. Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng; yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
  2. Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
  3. Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
  4. Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
  5. Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp); và CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng).

Nhu cầu chứng nhận ISO 9001:2015 của tổ chức/ doanh nghiệp nhằm:

  • Nâng cao chất lượng sản phẩm;
  • Đấu thầu, đáp ứng yêu cầu của đối tác, khách hàng;
  • Áp dụng chuyên cho các lĩnh vực: sản xuất, thi công, xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải, logistics, phân phối và bán lẻ, hoạt động nghiên cứu và phát triển, .v.v…

Tổ chức chứng nhận ISO – Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

VPQI là đơn vị đã được Văn phòng công nhận chất lượng – BoA (Bureau of Accreditation) – Thành viên của Diễn đàn công nhận của tế IAF (International Accreditation Forum) công nhận là Tổ chức chứng nhận có Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015; Do đó, giấy chứng nhận được VPQI cấp ra có giá trị sử dụng rộng khắp trên toàn thế giới.

VPQI đã và đang là một trong những đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001/ISO 9001; phù hợp theo các nhu cầu khác nhau của tổ chức/doanh nghiệp.

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo