Hợp quy nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, TACN

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Theo thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT; từ ngày 01/07/2020 tất các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất; nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản phải được chứng nhận và công bố hợp quy. Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa hiện là một trong các tổ chức được cấp phép trong hoạt chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi; nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Các quy chuẩn hiện đang có hiệu lực

Đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; hiện được quản lý bởi 2 QCVN là:

QCVN 01-183:2016/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT; áp dụng cho thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt.

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT được ban hành theo thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT; và Sửa đổi 01:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT được ban hành theo thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT; áp dụng cho thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi. (ngoại trừ các loại thức ăn đã được quy định trong QCVN 01-183:2016/BNNPTNT).

Như vậy; hiện nay các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản phải được chứng nhận và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường tại Việt Nam.

Danh sách các sản phẩm phải chứng nhận và công bố hợp quy

Thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản được quy định tại Phụ lục I.

Thức ăn bổ sung (không áp dụng đối với thức ăn thủy sản) được quy định tại Phụ lục II.

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc cho vật nuôi (không áp dụng đối với thức ăn thủy sản) được quy định tại Phụ lục III.

Quý khách hàng xem tại đây.

Công bố hợp quy

* Đối với thức ăn truyền thống; thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được lựa chọn 01 trong 03 hình thức sau:

Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

* Đối với thức ăn bổ sung; Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Đánh giá sự phù hợp

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp thức ăn thủy sản theo phương thức:

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước; thực hiện theo phương thức 5 (đánh giá quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu điển hình).

Đối với sản phẩm nhập khẩu; thực hiện theo phương thức 7 (thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Trường hợp cơ sở sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản còn hiệu lực thì không phải đánh giá quá trình sản xuất.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy là cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương nơi tổ chức; cá nhân sản xuất hoặc đăng ký kinh doanh; bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thức ăn chăn nuôi hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thức ăn thủy sản được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPQI để được hỗ trợ về trình tự công bố hợp quy; hồ sơ công bố hợp quy theo đúng quy định.

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở chính tại Hà Nội: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD khu vực Phía Nam: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

0984986457
Zalo