QCVN 08:2020/BCT – Giới hạn hàm lượng chì trong sơn

CHỨNG NHẬN GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN

QCVN 08:2020/BCT

Bộ công thương đã ban hành thông tư số 51/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT – Giới hạn hàm lượng chì trong sơn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Theo đó, các cá nhân, tổ chức nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại sơn được quy định trong quy chuẩn sẽ phải thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

Giới hạn hàm lượng chì trong sơn, hiệu lực từ ngày 01/07/2022

Dưới đây là một số nội dung VPQI cung cấp hướng dẫn quý khách hàng thực hiện:

Danh mục các loại sơn phải làm hợp quy theo QCVN 08:2020/BCT (Phụ lục A)

STT

Loại sơn

Mã hàng hóa hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

1

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước.

3208.10.90

3208.20.90

3208.90.90

2

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước.

3209.10.40

3209.10.90

3209.10.00

3

Sơn khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

3210.00.20

3210.00.30

3210.00.99

Quy định kỹ thuật và lộ trình áp dụng giới hạn hàm lượng chì trong sơn

STT

Hàm lượng chì (ppm) Phương pháp thử

Lộ trình áp dụng

1

≤ 600

Phụ lục B trong quy chuẩn Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

2

≤ 90

Phụ lục B trong quy chuẩn Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

Quy định về công bố hợp quy

– Các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn này.

– Việc công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BCT).

Quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp

– Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

– Hoạt động sản xuất trong nước đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN .

– Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa là tổ chức chứng nhận uy tín tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ chứng nhận rộng khắp cả nước, quy trình thủ tục nhanh chóng, đáp ứng tối đa nhu cầu tiến độ của khách hàng và giảm tiện chi phí phát sinh.

Năng lực chứng nhận sản phẩm của VPQI, quý khách hàng xem tại đây

Quy trình chứng nhận của VPQI

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu, tiếp nhận thông tin chứng nhận.

Bước 2: Khách hàng gửi bản Đăng ký chứng nhận sản phẩm cho VPQI kèm các tài liệu liên quan. 

Bước 3: Phòng Chứng nhận liên hệ với khách hàng hoàn thiện các thủ tục chứng nhận sản phẩm.

Bước 4: VPQI sẽ tiến hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại phân xưởng/nhà máy sản xuất và tiến hành lấy mẫu thử nghiệm.

Bước 5: Thẩm tra kết quả, bao gồm xem xét kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại Nhà máy/phân xưởng.

Bước 6: Nếu kết quả Thử nghiệm mẫu sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng hoặc điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà máy/phân xưởng phù hợp với yêu cầu chứng nhận, khách hàng sẽ được VPQI cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và cấp dấu hợp quy.

Bước 7: Hướng dẫn khách hàng công bố sản phẩm.

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở chính tại Hà Nội: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD khu vực Phía Nam: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

 

0984986457
Zalo