ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường; được ban hành lần đầu vào năm 1996, lần thứ 2 vào năm 2004 và lần thứ 3 mới  đây nhất là vào tháng 9 năm 2015.

ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý; giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường;
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn này rất tổng quát và mọi ngành hay mọi lĩnh vực đều có thể áp dụng được. Nó cung cấp một khung chuẩn có thể được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài trong việc quản lý môi trường.

ISO 14001 tạo ra tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý môi trường (EMS). ISO 14001 khuyến khích một công ty phải liên tục cải thiện môi trường của nó; giảm các tác động tiêu cực về môi trường thực tế và có thể – điều này đạt được trong ba cách:

 1. Mở rộng: Ngày càng có nhiều lĩnh vực kinh doanh được thực hiện EMS.
 2. Làm giàu: Ngày càng có nhiều hoạt động, sản phẩm, quy trình, khí thải, tài nguyên được quản lý bởi thực hiện EMS.
 3. Nâng cấp: Cải tiến các khuôn khổ và cơ cấu tổ chức của EMS; cũng như sự tích tụ các bí quyết trong việc đối phó với các vấn đề sự nghiệp môi trường.

Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 14001?

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường;
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh;
 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, mức sử dụng năng lượng; giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý, Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường;
 • Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;
 • Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên;
 • Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường;
 • Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn;
 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp;
 • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

Các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải có chứng nhận ISO 14001

Ngày 13/05/2019; Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019.

Trong đó, tại Chương V, điều 25, mục 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định rõ:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001”

Quy định các loại hình sản xuất phải có Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14001. Chi tiết phụ lục xem tại đây

Năng lực chứng nhận của VPQI quý khách hàng xem tại đây

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo