Quy định mới nhất về điều kiện lưu hành thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường

Theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2018 và Luật thủy sản 2017; Điều kiện để lưu hành thức ăn thủy sản, sản phẩm sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu: 

– Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

– Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định

– Có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng

– Thông tin về sản phẩm đã được gửi đến Tổng cục thủy sản (Bộ NNPTNT) theo quy định.

Điểm đáng lưu ý; kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, Tổng cục thủy sản (Bộ NNPTNT) không tiếp nhận thông tin thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông ra thị trường thông qua bản giấy.

Thay vào đó doanh nghiệp cần:

– Lập tài khoản đăng nhập Trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thủy sản tại cơ sở dữ liệu quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (xem tại đây);

– Thực hiện cung cấp thông tin thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường qua tài khoản đã lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin sản phẩm đã cung cấp qua tài khoản đã lập.

+ Thông tin sản phẩm sản xuất trong nước, gồm:

Thông tin về địa điểm và điều kiện sản xuất; thông tin tiêu chuẩn công bố áp dụng; thông tin công bố hợp quy; nhãn của sản phẩm (bản sao chụp màu); kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm.

+ Thông tin sản phẩm nhập khẩu, gồm:

Thông tin về cơ sở sản xuất, địa điểm và điều kiện sản xuất; thông tin tiêu chuẩn công bố áp dụng; thông tin công bố hợp quy; nhãn của sản phẩm (bản sao chụp màu nhãn gốc và nhãn bằng tiếng Việt); Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương còn hiệu lực; kết quả kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

– Định kỳ báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT qua tài khoản đã lập.

Để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết về điều kiện lưu hành sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hãy liên hệ với VPQI!

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo