Tag Archives: Chứng nhận hữu cơ

Đạt được giấy chứng nhận hữu cơ là một trong những điều kiện tất yếu để cá nhân tổ chức tạo được niềm tin, khẳng định chất lượng tới người tiêu dùng và các đối tác trong nước, quốc tế

Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa được Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cấp năng lực chứng nhận Trồng trọt hữu cơ đối với các tiêu chuẩn:

– TCVN 11041-1:2017, Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

– TCVN 11041-2:2017, Phần 2: Trồng trọt hữu cơ

– TCVN 11041-5:2018, Phần 5: Gạo hữu cơ

– TCVN 11041-6:2018, Phần 6: Chè hữu cơ

0984986457
Zalo