Chứng nhận chế phẩm vi sinh theo TCVN 6168:2002

Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ chứng nhận chế phẩm vi sinh theo các tiêu chuẩn:

– TCVN 6168:2002 Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo (tải về).
– TCVN 7304-1,2:2003 Chế phẩm sinh học xử lý hầm cầu vệ sinh – chế phẩm dạng bột (tải về).  Chế phẩm dạng lỏng (tải về).
– TCVN 6616:2002 Phân bón vi sinh vật cố định nitơ (tải về).
– TCVN 8566:2010 về Phân bón vi sinh vật – Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn (tải về).
– TCVN 6167:1996 về phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan (tải về).
– TCVN 9300:2014 về Vi sinh vật – Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng của vi sinh vật đối kháng với vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây bệnh héo xanh trên cây trồng cạn (tải về).
– TCVN 10784:2015 về Vi sinh vật – Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA) (tải về).
– TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định – Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (tải về).

Tại sao phải công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn?

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn