Thử nghiệm keo dán gỗ

Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ thử nghiệm keo dán gỗ giúp khách tuân thủ quy định của nhà nước. Hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá được mức độ đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan Quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn, hiệu suất và phát triển bền vững.

Năng lực thử nghiệm của chúng tôi

Chúng tôi được Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thử nghiệm đối với hàng hoá, sản phẩm keo dán gỗ phục vụ quản lý nhà nước; Quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (QCVN 03-01:2022/BNNPTNT) quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm keo gắn gỗ dùng trong chế biến gỗ

Chỉ tiêu kỹ thuật Tên sản phẩm Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
Hàm lượng formadehyde tự do, không lớn hơn,% Các loại keo có chứa formaldehyde theo TCVN 11568: 2016 1,4 TCVN 11569:2016 Các lô sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013) để kiểm tra hàm lượng formadehyde tự do

 

Liên hệ với chúng tôi để các sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ của quý vị được thử nghiệm, chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước!

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

0984986457
Zalo