Thử nghiệm sản phẩm keo dán gỗ

VPQI cung cấp dịch vụ thử nghiệm độc lập, hiệu quả giúp khách hàng tiếp cận thị trường và giảm rủi ro trong kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá được mức độ đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan Quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn, hiệu suất và phát triển bền vững.

Phòng thí nghiệm của VPQI được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu với tính hiệu quả cao nhất. Chúng tôi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thực hiện thử nghiệm đối với hàng hoá, sản phẩm keo dán gỗ Quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (QCVN 03-01:2018/BNNPTNT) quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm keo gắn gỗ dùng trong chế biến gỗ

Chỉ tiêu kỹ thuật Tên sản phẩm Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
Hàm lượng formadehyde tự do, không lớn hơn,% Các loại keo có chứa formaldehyde theo TCVN 11568: 2016 1,4 TCVN 11569:2016 Các lô sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013) để kiểm tra hàm lượng formadehyde tự do

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để các sản phẩm, hàng hoá keo dán gỗ của quý vị được thử nghiệm, chứng nhận hơp quy đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước !

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0969.03.04.09

E-mail: info@vienkiemnghiem.vn

Có thể bạn quan tâm