Các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp; cơ sở hoạt động ở tất cả các lĩnh vực từ đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ cho tới hành chính công…

Chúng ta thường hay biết đến ISO 9001 là một tiêu chuẩn tự nguyện; tuy nhiên với một số loại hình sản xuất cần yêu cầu bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001.

1. Xu hướng áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp

ISO 9001 được coi là một chuẩn mực về chất lượng trên toàn thế giới; áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau; góp phần cải thiện các quy trình nội bộ và nâng cao uy tín cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh của họ.

ISO 9001 áp dụng với mọi tổ chức, sản phẩm và dịch vụ; vậy doanh nghiệp nào bắt buộc cần phải có chứng nhận ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng.

2. Những doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001

2.1 Doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm

Theo Nghị định số 87/2016/NĐ-CP; Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; thì một trong những điều kiện phải được thỏa mãn khi sản xuất mũ bảo hiểm cung ứng trên thị trường; Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 từ 01/07/2016.

Áp dụng chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm 

2.2 Tổ chức sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực xăng dầu

Theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường; chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/4/2016; mọi đối tượng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn như ISO 9001; ISO/IEC 17025 kể từ ngày 01/04/2016.

Cũng theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; các đối tượng là doanh nghiệp nhập khẩu, thương nhân sản xuất, pha chế; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, tổ chức nhận quyền bán lẻ xăng dầu và cả thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu; phải lựa chọn hoặc là xây dựng; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc là xây dựng; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2010 kể từ ngày 01/04/2016.

Áp dụng ISO 9001 cho các của hàng kinh doanh xăng dầu

2.3 Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD; kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải công bố hợp quy; Điều kiện để nhà sản xuất VLXD có thể tiến hành hợp quy là phải có giấy chứng nhận ISO 9001.

Chứng nhận ISO 9001 giúp doanh nghiệp vật liệu xây dựng tạo dựng thương hiệu, đáp ứng điều kiện chứng nhận hợp quy lưu thông hàng hóa.

2.4. Các trung tâm kiểm định xe cơ giới

Theo Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT thông tư quy định về việc thành lập và hoạt động trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 01/04/2014; Khoản 9, điều 8, Trách nhiệm của trung tâm trong hoạt động kiểm định quy định; Chậm nhất sau 18 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới; phải có chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

2.5. Các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan; tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó các cơ quan hành chính nhà nước phải xây dựng; áp dụng; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

2.6. Các cơ sở sản xuất phân bón

Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón có hiệu lực từ ngày 20/09/2017. Theo điều 18, điều kiện cấp giấy chứng sản xuất phân bón; cơ sở sản xuất phải có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương; đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập.

2.7. Các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/09/2018; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư; kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp quy định: “Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương do các tổ chức chứng nhận đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp cấp.”

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở chính tại Hà Nội: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD khu vực Phía Nam: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457