Quy chuẩn mới về Keo dán gỗ QCVN 03-01:2022/BNNPTNT

Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ (Ký hiệu: QCVN 03-01:2022/BNNPTNT). có hiệu lực từ ngày 25/04/2023 sẽ thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT. Các tổ chức cá nhân cần đăng ký chứng nhận hợp quy keo dán gỗ theo thông tư mới. Xem thông tư tại đây

Đối tượng áp dụng

Là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng keo dán gỗ. Các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân liên quan trong quản lý chất lượng keo dán gỗ. Các tổ chức, cá nhân liên quan trong thử nghiệm, đánh giá, công bố hợp quy đối với keo dán gỗ.

Yêu cầu kỹ thuật

Hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ không vượt quá 1,4% theo khối lượng. Hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ được xác định theo một trong các phương pháp thử áp dụng cho từng nhóm keo dán gỗ cụ thể quy định tại TCVN 11569:2016.

Quy định quản lý 

Quy định về chứng nhận keo dán gỗ , công bố hợp quy.

Các loại keo gỗ phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy với quy định về giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do quy định đã nêu trên.

Việc công bố hợp quy được thực hiện dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Với phương thức đánh giá: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn phương thức đánh giá 5 hoặc phương thức đánh giá 7.

Trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5 áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy có giá trị 03 năm, kể từ ngày ký.

Trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 7 được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất; nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm. Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy định về ghi nhãn, bao gói

Các loại keo dán gỗ lưu thông trên thị trường phải thực hiện ghi nhãn trên bao gói sản phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021. và bắt buộc phải ghi định lượng thành phần formaldehyde tự do trong sản phẩm, hàng hoá. Trường hợp không ghi nhãn theo quy định thì phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định đã nêu.

Các loại keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được đóng gói bao bì hoàn chỉnh, không bị lộ thiên.

Danh mục keo dán gỗ thuộc sự điều chỉnh của quy chuẩn

STT Loại keo Mô tả Mã HS

1

Keo amino

Keo ure-formaldehyde (Keo UF/U-F) Được hình thành trên cơ sở nhựa ure-formaldehyde- nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng ure với formaldehyde 3506.10.00, 3506.91.90, 3506.99.00
Keo melamin -formaldehyde (Keo MF/M-F) Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin với formaldehyde
Keo melamin – ure – formaldehyde (Keo MUF/M-U-F) Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-ure-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin và ure với formaldehyde

2

Keo phenol

Keo phenol – formaldehyde (Keo PF/P-F) Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng phenol hoặc dẫn xuất của phenol với formaldehyde
Keo resorcinol – formaldehyde (Keo RF/R-F) Keo được hình thành trên cơ sở nhựa resorcinol-formaldehyde – nhựa; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng resorcinol với formaldehyde
Keo phenol- resorcinol-formaldehyde (Keo PRF hay P-R-F) Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-resorcinol- formaldehyde – nhựa; được pha chế từ nhựa phenol-formaldehyde với resorcinol (có thể thêm formaldehyde)

3

Keo novolac epoxy

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa novolac epoxy – nhựa epoxy; được hình thành nhờ phản ứng của nhựa novolac với epichlorohydrin

Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa là tổ chức chứng nhận uy tín. được Tổng cục Lâm nghiệp chỉ định chứng nhận hợp quy; thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với các sản phẩm keo dán gỗ được sản xuất và nhập khẩu. Chúng tôi có các thế mạnh trong hoạt động chứng nhận:

  • Thủ tục đơn giản, quy trình chứng nhận nhanh chóng
  • Có phòng thử nghiệm được chỉ định
  • Chi phí canh tranh

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Trụ sở chính tại Hà Nội: Lô6/BT7, KĐTM Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

VPĐD khu vực Phía Nam: Số 10, Đường 91, KP 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0984986457

 

0984986457
Zalo