Tag Archives: chứng nhận vietgap

Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt ở Việt Nam. Khi doanh nghiệp đáp ứng đúng các quy định trong tiêu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận VietGAP trồng trọt; sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định sản phẩm rau củ quả của mình đảm bảo an toàn thực phẩm từ đó xây dựng được niềm tin với khách hàng, đối tác, mở rộng thị trường.

Hiện nay, các quy trình thực hành nông nghiệp tốt được thực hiện theo TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: trồng trọt.

0984986457
Zalo