VPQI thực hiện Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý

Trong 04 ngày từ 25/09 đến 28/09/2020, tại Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá (VPQI) đã tiến hành đánh giá nội bộ nhằm khẳng định sự phù hợp của các hệ thống quản lý (HTQL) đáp ứng với yêu cầu các tiêu chuẩn áp dụng đối với tổ chức chứng nhận.

Phạm vi cuộc đánh giá liên quan dến Quy trình của các bộ phận tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ chứng nhận đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn: ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17021-2:2016; ISO/IEC 17021-3:2017; ISO/IEC 17065:2012; ISO/TS 22003:2015 và yêu cầu của Tổ chức công nhận BoA và Diễn đàn Công nhận quốc tế – IAF

Để thực hiện đánh giá khách quan tìm ra bằng chứng về sự phù hợp, Ban lãnh đạo VPQI đã thành lập Đoàn đánh giá nội bộ gồm chuyên gia Vũ Hải Nam -Trưởng đoàn, chuyên gia Trần Xuân Sơn – thành viên, chuyên gia Lê Quang Thể – thành viên

Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ

Nhằm đảm bảo HTQL đang áp dụng cho dịch vụ chứng nhận của VPQI phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn công nhận; xác định sự phù hợp của các yêu cầu trong tài liệu HTQL, đoàn đánh giá đã sử dụng phương pháp truy xuất ngẫu nhiên các tài liệu, hồ sơ; phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, cá nhân liên quan.

Cùng với việc đưa ra các bằng chứng của sự phù hợp, đoàn đánh giá cũng đưa ra bằng chứng của một số điểm không phù hợp. Trên cơ sở đó, các bộ phận, cá nhân liên quan đã cùng thảo luận, đưa ra ý kiến phản biện.

Đoàn chuyên gia thảo luận cùng trưởng các bộ phận

Trong quá trình đánh giá, lãnh đạo và cá nhân liên quan đã kịp thời cung cấp đầy đủ tài liệu, bằng chứng của sự phù hợp: Yêu cầu về cơ cấu, nguồn lực, thông tin, quá trình, yêu cầu về hệ thống quản lý đối với tổ chức chứng nhận, các nguyên tắc nhằm đảm bảo công bằng và tính bảo mật…

Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ xem xét bằng chứng về sự phù hợp của HTQL

Sau 04 ngày tập trung trí tuệ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sự cầu thị cùng với sự hợp tác của các cá nhân, bộ phận liên quan, đoàn đánh giá đã thu thập được đầy đủ bằng chứng để đi đến kết luận: Hệ thống quản lý của VPQI thiết lập, duy trì cho hoạt động chứng nhận đảm bảo phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17021-2:2016; ISO/IEC 17021-3:2017; ISO/IEC 17065:2012; ISO/TS 22003:2015 và các yêu cầu của BoA, IAF.

Họp tổng kết cuộc đánh giá nội bộ

Sau cuộc đánh giá nội bộ, đoàn chuyên gia cũng đưa ra những kiến nghị cải tiến quan trọng, đây là những yếu tố then chốt của VPQI nhằm cung cấp và mang lại cho khách hàng lợi ích vượt trội, chất lượng dịch vụ chứng nhận tốt nhất giúp khách hàng không ngừng gia tăng giá trị chất lượng.

0984986457
Zalo