Hà Nội tăng cường công tác quản lý Thức ăn thuỷ sản, Sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (NTTS) tăng cường công tác quản lý.

Trong nội dung Công văn số 4166/SNN-CCTS, ban hành ngày 16/12/2019, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (NTTS) tăng cường công tác quản lý.

      Thời gian qua, việc NTTS trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang phát triển về diện tích và sản lượng với nhiều đối tượng nuôi, như: Cá chép, cá rô phi, cá trắm cỏ, thủy đặc sản… Nhiều mô hình nuôi thủy sản cũng đã chuyển từ bán thâm canh sang thâm canh đạt hiệu quả cao… Cùng với đó là việc sử dụng thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS tăng lên.

      Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS; rà soát, thống kê các cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Sở NN&PTNT trong công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS lưu thông trên thị trường.

      Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS: Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất; xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại gây ra cho người mua, người nuôi trồng thủy sản.

     Các cơ sở được Sở NN&PTNT kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS theo quy định. Gửi thông tin sản phẩm đến Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) theo quy định trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS đã được xác nhận trước ngày 1-1-2019 được phép tiếp tục sản xuất, nhập khẩu đến ngày 1-1-2020 và lưu thông, sử dụng đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. Sở NN&PTNT giao Chi cục Thủy sản Hà Nội tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường NTTS trên địa bàn thành phố từ ngày 1-1-2020.

Các tổ chức, cá nhân mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS có trách nhiệm: Kiểm tra, nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, độ nguyên vẹn của sản phẩm; dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy nếu có. Thực hiện các biện pháp bảo quản chất lượng sản phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm duy trì chất lượng sản phẩm. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về điều kiện cơ sở, chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật; xử lý, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm chất lượng, an toàn thực phẩm, bồi thường thiệt hại gây ra cho người NTTS theo quy định của pháp luật.

      Đối với tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện: Có giấy GCN đăng ký kinh doanh; có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp; người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y; có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

      Đối với các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS; cơ sở buôn bán thuốc thú y thủy sản nếu trước ngày 01-01-2020 không thực hiện các quy định nêu trên, Chi cục Thủy sản Hà Nội tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở NN&PTNT Hà Nội (tại đây)

   Quy định của pháp luật về quy chuẩn liên quan

  [Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT)]

          Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-2: 2020/BNNTPNT)]

Quý doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, hãy liên hệ ngay với VPQI để sản phẩm được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ cấp mã số lưu hành sản phẩm thức ăn thuỷ sản được lưu thông trên thị trường. chi tiết

0984986457
Zalo